Articles Posted in the " Xử lý nước thải dân sinh " Category

  • Xử lý nước thải sinh hoạt

    Nước thải sinh hoạt bao gồm các Khu dân cư, Cao ốc văn phòng, Resorts, Bệnh viện, Chợ ….có lượng nước thải phát sinh từ các nguồn thải như: tắm giặt, nấu nướng, chùi […]