Articles Posted in the " Phế liệu hàng tồn kho " Category

  • Phế liệu máy công trình

    Chuyên mua bán, thu mua, phế liệu sắt vụn, đồng, nhôm, sắt vụn, nhựa, xĩ sắt, bã sắt, sắt phế liệu, đồng phế, dây điện, nhôm, phế liệu điện tử, vi tính… 0166 296 259 Gặp Mạnh. Công […]


  • Phế liệu hàng tồn kho

    Công ty phế liệu Hưng Phát chuyên thu mua phế liệu hàng tồn kho Thu mua xác nhà, tháo dỡ công trình, chuyển xà bần, khung  kèo, xí nghệp thanh lý, máy móc công nghiệp, máy […]


  • Thu mua phế liệu đồng

    Hưng Phát là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thu mua phế liệu công nghiệp phục vụ ngành tái chế và xuất khẩu phế liệu, chúng tôi chuyên nhận hợp đồng dài hạn thu mua phế […]